Logo
Tra cứu pháp lý
Danh sách

BẢN TIN

ĐƯỢC QUAN TÂM

Thông tư liên tịch 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC Thông tư liên tịch 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC quy định chính sách về giáo dục đối với...
Thông tư 03/2018/TT-BGDĐT Thông tư 03/2018/TT-BGDĐT quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật do Bộ trư...
Nghị định 61/2015/NĐ-CP Nghị định 61/2015/NĐ-CP Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc...
Thông tư 45/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư 45/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị...
Bộ Luật lao động 2012 Bộ Luật lao động 2012